Mariammal

235.39/311K. Balu

265.40/300
Priyamohan s

239.65/311


This Month (Oct 2022)

Rank Name Earned Score Total Score
1 K. Balu 265.40 300
2 Priyamohan s 239.65 311
3 Mariammal 235.39 311
4 Jayalakshmi 222.92 300
5 Andal. S 218.66 232.3
6 Bharathi 192.42 300
7 Mahalakshmi 172.90 211
8 Mookkammal 153.73 200
9 Kiruthika 148.10 200
10 Suresh. K 128.02 200
11 M. Suganya 121.00 200
12 mariamal 92.16 100
13 Vishnu 81.00 100
14 S.Banupriya 74.33 211
15 Godha 67.06 71
16 Mohanraj 65.61 100
17 A.bharathi 49.00 100
18 Mekala 45.56 64
19 Sankaran 44.89 100
20 Kalaiselvi C 26.28 32
21 A.Anitha 20.25 100
22 Bharath kumar 19.73 23
23 Ananthapuram 18.45 23
24 Rubini 10.24 100
25 Sathya 5.63 10
26 Satheesh kumar 2.00 32