Today (03 Jun 2020)

S. No Name Quiz Title. Earned Score Date & Time
1 P.THARMADURAI பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 15.114285714286 03-06-2020 20:33:59
2 DHARANI பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 20:33:32
3 DHARANI பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 20:33:32
4 R. Jayanthi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 10.314285714286 03-06-2020 20:33:30
5 Rangeela பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 25.714285714286 03-06-2020 20:32:56
6 Ponmani T பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 22.4 03-06-2020 20:32:50
7 Sasikala பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 16.457142857143 03-06-2020 20:32:41
8 Indra தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 24.5 03-06-2020 20:32:36
9 C.AMALI பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 20:32:16
10 Santhi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 20:31:45
11 SUBASH இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 42.25 03-06-2020 20:31:42
12 PALPANDI G இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 92.16 03-06-2020 20:31:20
13 Santhana Krishnan A பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 22.4 03-06-2020 20:31:10
14 mahalakshmi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 20:30:51
15 Ghh இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 16 03-06-2020 20:30:46
16 Sumaiya இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 75.69 03-06-2020 20:30:17
17 Vishnu பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 22.4 03-06-2020 20:30:16
18 A @ MOHAN பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 20:29:22
19 Nals இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 92.16 03-06-2020 20:28:26
20 Vincent பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 20:28:14
21 Priyanka S பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 29.257142857143 03-06-2020 20:28:07
22 S Revathi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 20:28:02
23 Ragul Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 20:28:01
24 P Narasimman இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 20:28:00
25 Soburanayagi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 20:27:27
26 Thangam இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 30.25 03-06-2020 20:26:37
27 Sindhu J பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 29.257142857143 03-06-2020 20:26:23
28 Mj இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 34.81 03-06-2020 20:25:59
29 Pradeepa murugan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 90.25 03-06-2020 20:25:23
30 Vani இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 65.61 03-06-2020 20:24:57
31 Vani இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 65.61 03-06-2020 20:24:52
32 BUHARI இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 16.81 03-06-2020 20:24:12
33 Narayanan. K தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 27.38 03-06-2020 20:23:28
34 LOGAPRIYA பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 22.4 03-06-2020 20:23:21
35 Ramprasath பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 16.457142857143 03-06-2020 20:23:17
36 Lavanya. A இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 39.69 03-06-2020 20:22:51
37 Prathapravi M பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 20:22:07
38 p.lakshmi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 20:22:06
39 Vadivelram பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 20:21:50
40 Starlina பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 20:21:43
41 Muthu இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 6.4285714285714 03-06-2020 20:20:04
42 priyavadhana நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 20:19:41
43 N.Raja இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 65.61 03-06-2020 20:19:38
44 Nirmala R நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 25.92 03-06-2020 20:18:47
45 0 03-06-2020 20:18:30
46 Arun Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 7.2 03-06-2020 20:17:16
47 Hariprasath பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 20:16:49
48 Suriya k நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 30.42 03-06-2020 20:16:48
49 Rathinavel Murugesan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 32.49 03-06-2020 20:16:45
50 Chithra பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 16.457142857143 03-06-2020 20:16:04
51 ITXYOFYR Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 20:15:53
52 Bharath k Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 9.8 03-06-2020 20:15:27
53 Hariprasath பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 20:15:10
54 Kalpana Devi K இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 59.29 03-06-2020 20:15:01
55 Kalpana Devi K இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 59.29 03-06-2020 20:14:58
56 A.Rubini இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 56.25 03-06-2020 20:14:39
57 NAVEEN2210 இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 33.028571428571 03-06-2020 20:13:35
58 Kannan😎 பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 20:13:16
59 Ilavarasi தமிழ்ச் சமுதாய வரலாறு 21.16 03-06-2020 20:13:06
60 Suchithra இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 77.44 03-06-2020 20:12:58
61 J maria infanta பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 20:12:56
62 Sasiya தமிழ்ச் சமுதாய வரலாறு - தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் 99.226666666667 03-06-2020 20:12:38
63 Kausalya பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 24.028571428571 03-06-2020 20:12:29
64 Saranya C இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 20:11:41
65 B.selvi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 7.3142857142857 03-06-2020 20:11:38
66 Anand பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 20:11:38
67 ARAVINDH KUMAR A இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 96.04 03-06-2020 20:11:07
68 Bhuvaneswari M தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 13.333333333333 03-06-2020 20:11:00
69 Madhan பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 17.857142857143 03-06-2020 20:10:45
70 N Samynathan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 38.44 03-06-2020 20:10:09
71 Saranya C இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 20:09:59
72 kalaivani s Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 20:09:56
73 Kailash. T பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 20:09:48
74 Maalini நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 20:09:32
75 Vasantharaj S இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 81 03-06-2020 20:09:19
76 Jxjxjxjxx பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 10.314285714286 03-06-2020 20:09:18
77 V SENBAGAPANDIYARAJAN இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 67.24 03-06-2020 20:08:50
78 Nandhini. G தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 20:08:43
79 Lavanya. A 0 03-06-2020 20:08:08
80 Soniya D இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 20:07:07
81 Mari Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 9.8 03-06-2020 20:06:54
82 Bharath k இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 49 03-06-2020 20:06:06
83 B.Nadhiya பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 20:06:05
84 Kalaiselvi இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 86.49 03-06-2020 20:04:54
85 Gayathiri.N பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 9.2571428571429 03-06-2020 20:04:50
86 Sankaramoorthi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 2.8571428571429 03-06-2020 20:04:45
87 VIGNESH R பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 15.114285714286 03-06-2020 20:04:19
88 Praveena பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 20.828571428571 03-06-2020 20:03:37
89 Bhuvaneswari M தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 20:03:35
90 Soburanayagi இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 65.61 03-06-2020 20:03:32
91 Sandhiya ramachandran இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 20:03:28
92 Ponmudi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 24.028571428571 03-06-2020 20:03:28
93 K. Bhuvaneshwari இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 30.25 03-06-2020 20:03:10
94 Jayaprakash பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 20:02:42
95 Vijayalakshmi Kumaran பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 11.428571428571 03-06-2020 20:02:21
96 Vijayalakshmi Kumaran பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 11.428571428571 03-06-2020 20:02:14
97 Gowsalya S பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 20:02:09
98 Bhuvaneswari M தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 20:02:09
99 Chezhian பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 8.2571428571429 03-06-2020 20:01:56
100 D.babu பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 17.857142857143 03-06-2020 20:01:52
101 Shabeer பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 20:01:39
102 Dilliraj M பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 20:01:37
103 Vijayalakshmi Kumaran பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 11.428571428571 03-06-2020 20:01:34
104 D. Venu Prasath இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 90.25 03-06-2020 20:01:30
105 Vijayalakshmi Kumaran பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 11.428571428571 03-06-2020 20:01:28
106 Manju Priya மண் மற்றும் தாதுக்கள் 19.266666666667 03-06-2020 20:01:03
107 Sankaramoorthi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 1.8285714285714 03-06-2020 20:00:39
108 K.SETHU பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 7.3142857142857 03-06-2020 20:00:29
109 Vinothbabu பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 25.714285714286 03-06-2020 20:00:24
110 Jayaprakash பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 20:00:21
111 VIGNESH R பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 15.114285714286 03-06-2020 20:00:18
112 Kalaivani பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 19:59:06
113 Seruba பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:59:03
114 renu பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 29.257142857143 03-06-2020 19:58:49
115 S Suvetha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:58:36
116 S Suvetha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:58:25
117 S Suvetha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:58:01
118 Seruba பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:57:26
119 Karthi keyan Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 0.8 03-06-2020 19:56:19
120 S Suvetha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:56:10
121 Raguvaran பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:55:53
122 Suchithra Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 19:55:25
123 Brundha இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 70.56 03-06-2020 19:55:17
124 Saraswathy பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 25.714285714286 03-06-2020 19:55:06
125 AbinayaRaj இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 68.89 03-06-2020 19:55:05
126 Selvaraj m பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 25.714285714286 03-06-2020 19:54:52
127 KARTHIK K இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 98.01 03-06-2020 19:54:51
128 Avvai Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 19:54:24
129 S.Sivakumari தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 20.833333333333 03-06-2020 19:53:50
130 Angelin பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 4.1142857142857 03-06-2020 19:53:45
131 Vinotha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 7.2 03-06-2020 19:53:35
132 Karthik kumar Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 19:53:27
133 B.PRABAVATHI பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 19:53:26
134 Gg பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 6.4285714285714 03-06-2020 19:53:08
135 Gopi இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 72.25 03-06-2020 19:52:34
136 Senthilkumar K.K பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 13.828571428571 03-06-2020 19:52:27
137 Shanmugapriya பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 15.114285714286 03-06-2020 19:51:59
138 Kani Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 19:51:50
139 Shanmugapriya பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 15.114285714286 03-06-2020 19:51:47
140 Mekalasankar பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:51:41
141 Jothikrishna பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 29.257142857143 03-06-2020 19:51:40
142 Kathiravan Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 19:51:16
143 R.Srinivasan பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:51:07
144 Sheeba loveson Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 19:51:00
145 Tagore பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 17.857142857143 03-06-2020 19:50:10
146 C.sathiya பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 24.028571428571 03-06-2020 19:49:55
147 Sowntharya. M இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 33.64 03-06-2020 19:49:53
148 C.sathiya பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 24.028571428571 03-06-2020 19:49:48
149 Geetha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 19:49:23
150 Arthijkpm பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:49:19
151 steffijoseph பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 19:49:13
152 R. Sriaswini பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 19:49:02
153 Revathi.p பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 6.4285714285714 03-06-2020 19:47:58
154 Revathi.p பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 6.4285714285714 03-06-2020 19:47:54
155 Sam பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:47:12
156 steffijoseph பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 19:47:07
157 Vinoth L பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 5.6 03-06-2020 19:47:06
158 Vinoth L பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 5.6 03-06-2020 19:46:59
159 Baby இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 24.028571428571 03-06-2020 19:46:37
160 Sarathkumar L பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:46:27
161 Dhanalakshmi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 9.2571428571429 03-06-2020 19:46:16
162 Sarankumar பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 17.857142857143 03-06-2020 19:45:43
163 Sarankumar பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 17.857142857143 03-06-2020 19:45:35
164 msk பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:45:23
165 R.Keerthiga இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 92.16 03-06-2020 19:45:22
166 VASANTHI.T நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 28.88 03-06-2020 19:45:18
167 Akila... பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 16.457142857143 03-06-2020 19:45:16
168 Saradha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 19:44:57
169 steffijoseph பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 19:44:48
170 Thiyagaraajan D B பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 19:44:28
171 Sathi இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 46.24 03-06-2020 19:44:21
172 R. Sriaswini பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 15.114285714286 03-06-2020 19:43:24
173 MOHAMEDSALIH பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 20.828571428571 03-06-2020 19:42:57
174 Pistal gowtham பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:42:44
175 BUHARI Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 19:42:37
176 Geethaprabha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 5 03-06-2020 19:42:29
177 Geethaprabha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 5 03-06-2020 19:42:21
178 சந்தோஷ் இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 92.16 03-06-2020 19:42:12
179 Nathiya பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 20.828571428571 03-06-2020 19:41:57
180 Nambi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:41:55
181 ARUNKUMARAN K இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 84.64 03-06-2020 19:41:53
182 Keerthi 💕 பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 19:41:49
183 Keerthivasan பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 13.828571428571 03-06-2020 19:41:48
184 Monisha.s இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 38.44 03-06-2020 19:41:47
185 Indhumathi S பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 25.714285714286 03-06-2020 19:41:21
186 Jeevitha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 15.114285714286 03-06-2020 19:41:05
187 Thanga Mari பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 20.828571428571 03-06-2020 19:40:57
188 Rajnikanth பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 19:40:34
189 S.pavithraselvi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 9.2571428571429 03-06-2020 19:40:16
190 Renugadurai பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 20.828571428571 03-06-2020 19:40:08
191 K. Krishna priya பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 29.257142857143 03-06-2020 19:40:00
192 Premkumar பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:39:44
193 Manonmani S பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:39:38
194 M. Gomathi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:39:21
195 Kathiravan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 86.49 03-06-2020 19:38:53
196 S.pavithraselvi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 9.2571428571429 03-06-2020 19:38:51
197 P. ARUN பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 29.257142857143 03-06-2020 19:38:39
198 Keerthi 💕 பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 35 03-06-2020 19:38:32
199 Sumathi தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 17.633333333333 03-06-2020 19:38:27
200 Naveenkumar பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 20.828571428571 03-06-2020 19:38:17
201 Thilagavathi பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 12.6 03-06-2020 19:38:06
202 Vanitha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 29.257142857143 03-06-2020 19:37:27
203 SAROJINI P பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 19.314285714286 03-06-2020 19:37:23
204 P Narasimman Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 19:37:17
205 DHINESH BHARANI M பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 24.028571428571 03-06-2020 19:36:53
206 D. Venu Prasath Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 19:36:41
207 Naveen பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 13.828571428571 03-06-2020 19:36:37
208 Suganyadhanapal பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:36:29
209 Kaviyarsu பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 1.8285714285714 03-06-2020 19:36:28
210 Shunmugasudha பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 11.428571428571 03-06-2020 19:36:28
211 Suganyadhanapal பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 31.114285714286 03-06-2020 19:36:22
212 Durai mania current affairs 03 march 2020 5.1428571428571 03-06-2020 19:36:16
213 Priya Pappu பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 33.028571428571 03-06-2020 19:36:05
214 mariappan M Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 19:35:45
215 Sathish. P தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 19:35:36
216 Prabavathy பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 7.3142857142857 03-06-2020 19:34:44
217 A. Karnan Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 5 03-06-2020 19:34:34
218 Vignesh C தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 19:34:32
219 Vani பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 6.4285714285714 03-06-2020 19:34:30
220 C.ALAGESAN இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 77.44 03-06-2020 19:34:23
221 Veera இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 25 03-06-2020 19:34:06
222 Kannan M ONLINEMANIA 50 DAY PLAN - SOCIAL SCIENCE - 10TH TAMIL -VOL 2- UNIT 5 8.6470588235294 03-06-2020 19:33:57
223 Saranya G இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 27.04 03-06-2020 19:33:51
224 Prakash இந்திய அரசியலமைப்பு - முகவுரை, அட்டவணை மற்றும் பகுதிகள் 12.5 03-06-2020 19:32:31
225 SudhaSuresh தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 19:32:13
226 S Padma Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 19:32:03
227 Kayalvizhi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 19:32:02
228 ssss குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 6.0113636363636 03-06-2020 19:31:59
229 TAMILSELVAN R பாமினி மற்றும் விஜய நகர அரசுகள் மற்றும் தென்னிந்திய வரலாறு 27.457142857143 03-06-2020 19:31:36
230 Gowsalya இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 65.61 03-06-2020 19:31:28
231 Jayaprabha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 19:31:19
232 Kaviyarsu நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 19.22 03-06-2020 19:29:52
233 Arulraj k இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 34.81 03-06-2020 19:29:32
234 M Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 8.45 03-06-2020 19:28:15
235 Gopi M இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 56.25 03-06-2020 19:28:11
236 Selvi.N இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 40.96 03-06-2020 19:27:27
237 SRIGOMATHI இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 65.61 03-06-2020 19:26:26
238 Selva Karikaalan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 50.41 03-06-2020 19:25:36
239 Thiruma குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 39.556818181818 03-06-2020 19:25:13
240 Sriram s தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 19:24:07
241 Purushoth811sapc இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 65.61 03-06-2020 19:23:41
242 Durai mania current affairs 03 april 2020 7.1111111111111 03-06-2020 19:23:11
243 A. Karnan குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 34.375 03-06-2020 19:22:48
244 KARTHIK K Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 19:21:16
245 Shank.R இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 88.36 03-06-2020 19:20:31
246 sathishkumar நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 33.62 03-06-2020 19:20:31
247 Durai mania current affairs 23 May 2020 6.125 03-06-2020 19:20:17
248 Sowmiya இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 82.81 03-06-2020 19:18:35
249 Sowmiya இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 82.81 03-06-2020 19:18:35
250 N. Divya Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 19:17:46
251 Durai mania current affairs 13 May 2020 1.5 03-06-2020 19:17:31
252 Akalya இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 19:17:15
253 Sathi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 19:16:52
254 M. Thamarai selvan Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 4.05 03-06-2020 19:16:19
255 Durai mania current affairs 03 May 2020 6 03-06-2020 19:16:05
256 நவீன் குமார் Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 3.2 03-06-2020 19:15:09
257 M.JAGADHEESH இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 46.24 03-06-2020 19:13:11
258 Sugumar இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 65.61 03-06-2020 19:11:23
259 Shank.R Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 9.8 03-06-2020 19:10:53
260 Naveenadevi இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 59.29 03-06-2020 19:10:17
261 Meganathan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 12.96 03-06-2020 19:09:57
262 Meganathan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 12.96 03-06-2020 19:09:57
263 Gopi M Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 19:08:49
264 Brundha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 19:07:41
265 SAMBATH இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 88.36 03-06-2020 19:07:12
266 Aruna. K தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 20.48 03-06-2020 19:05:59
267 Pavadharani R தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 19:05:11
268 M.seetha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 19:04:37
269 Sathiyaraj.C Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 19:02:52
270 Kaviyarasu P இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 49 03-06-2020 19:00:21
271 Sangeetha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 19:00:12
272 Dharani jagadheesan. R இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 40.96 03-06-2020 19:00:09
273 Keerthana K Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 18:58:19
274 Gowtham E இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 86.49 03-06-2020 18:57:59
275 M Subha Kanagaraj தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 44.18 03-06-2020 18:57:10
276 JEEVITHA P இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 90.25 03-06-2020 18:57:01
277 JEEVITHA P இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 90.25 03-06-2020 18:56:54
278 vigneswaran இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 18:56:40
279 Sankari தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 18:54:49
280 Magendran இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 96.04 03-06-2020 18:53:45
281 Rajalakshmi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 18:53:22
282 Ranjithkumar c நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 44.18 03-06-2020 18:53:13
283 Keerthana K Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 18:52:56
284 RAMESH R Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 18:52:23
285 Shivaranjini R Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 12.8 03-06-2020 18:51:00
286 SRIGOMATHI Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 18:50:52
287 P Gayathri டெல்லி சுல்தான்கள் 61.96511627907 03-06-2020 18:50:27
288 maharajan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 92.16 03-06-2020 18:50:15
289 Aruna. K தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 28.033333333333 03-06-2020 18:49:18
290 Vennila இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 42.25 03-06-2020 18:48:11
291 Ss இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 12.25 03-06-2020 18:46:13
292 A.Rubini Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 18:45:39
293 Arasi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 50 03-06-2020 18:45:19
294 Murugan Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 1.25 03-06-2020 18:44:24
295 Sowndharya R இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 33.64 03-06-2020 18:43:29
296 K. Dhivya இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 96.04 03-06-2020 18:42:21
297 Kiruthiga இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 20.25 03-06-2020 18:41:16
298 Pavithra Sankarlal இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 18:40:58
299 Priyavadhana குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 51.011363636364 03-06-2020 18:40:01
300 Ak இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 24.01 03-06-2020 18:39:19
301 Aakkilal இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 73.96 03-06-2020 18:38:51
302 Murugan 100 Day Plan - Week 06 Revision Test 64 03-06-2020 18:35:54
303 kaviyarasu P Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 18:35:53
304 Muthu lax Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 18:35:18
305 Vasavi anbalagan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 67.24 03-06-2020 18:34:39
306 Jakkammal இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 67.24 03-06-2020 18:33:17
307 D.Danaraj Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 18:32:28
308 M.Sangeetha நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 18:31:52
309 Naveen britto இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 92.16 03-06-2020 18:31:48
310 Sasikumar இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 53.29 03-06-2020 18:30:48
311 R.K.Raja இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 68.89 03-06-2020 18:30:39
312 R.K.Raja இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 68.89 03-06-2020 18:30:25
313 Gk இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 47.61 03-06-2020 18:29:21
314 Kiripalini இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 68.89 03-06-2020 18:29:19
315 steffijoseph நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 46.08 03-06-2020 18:28:40
316 Thangam Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 6.05 03-06-2020 18:28:37
317 Kumudhavalli.M இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 86.49 03-06-2020 18:28:11
318 Murugan K இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 18:27:53
319 SANDHIYA M Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 18:27:50
320 R Anupreethi இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 54.76 03-06-2020 18:27:44
321 Pushpanathan இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 70.56 03-06-2020 18:27:44
322 C. Madhankumar இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 79.21 03-06-2020 18:26:39
323 Kalaiselvi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 18:25:49
324 Jaspin vanitha kumari இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 32.49 03-06-2020 18:25:33
325 R.sindhuja இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 92.16 03-06-2020 18:25:26
326 Reebha இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 68.89 03-06-2020 18:23:59
327 n.karfhik Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 18:23:39
328 Revathi A Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 9.8 03-06-2020 18:23:35
329 D.Sathya தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 18:23:06
330 Rajameena Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 18:22:43
331 Bala Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 18:21:47
332 Kalaivani இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 77.44 03-06-2020 18:21:27
333 Mohamed Shami Kapoor. P இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 31.114285714286 03-06-2020 18:20:54
334 R.R.Banupriya இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 88.36 03-06-2020 18:20:35
335 KALIRAJ இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 86.49 03-06-2020 18:20:22
336 Arunlokeswar இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 23.04 03-06-2020 18:19:36
337 Mounisha இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 84.64 03-06-2020 18:19:22
338 Joni இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 75.69 03-06-2020 18:19:18
339 M.Muthumalar இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 81 03-06-2020 18:17:46
340 Durai தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 18:17:26
341 P Gayathri இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 92.16 03-06-2020 18:16:50
342 Bala இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 84.64 03-06-2020 18:16:19
343 Kiruthiga Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 8.45 03-06-2020 18:15:37
344 Saranya G Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 18:15:29
345 Vennila Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 9.8 03-06-2020 18:14:46
346 Anisha J இந்திய அரசியலமைப்பு 38.88 03-06-2020 18:12:06
347 anisha தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 28.033333333333 03-06-2020 18:10:19
348 Siva T இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 35 03-06-2020 18:09:01
349 steffijoseph Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 18:08:04
350 R.GIRIDHARAN தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 18:06:22
351 Miriam நிதி ஆயோக் 9 03-06-2020 18:06:10
352 Thenmozhi V இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 20.828571428571 03-06-2020 18:05:21
353 sathishkumar குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 58.909090909091 03-06-2020 18:02:46
354 Priyavadhana Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 14.45 03-06-2020 18:01:54
355 Vasavi anbalagan Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 18:01:41
356 Vasantharaj S Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 18:00:57
357 Gowtham E Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 8.45 03-06-2020 17:59:59
358 Krishnan Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:58:22
359 Arulraj k Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 9.8 03-06-2020 17:56:58
360 A.Dayana தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 17:56:32
361 Tamilselvi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 28.88 03-06-2020 17:56:09
362 Ramesh தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 22.533333333333 03-06-2020 17:55:05
363 Gajalakshmi S Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:54:49
364 Manii தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 24.3 03-06-2020 17:54:25
365 Manii தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 24.3 03-06-2020 17:54:25
366 Abirami vengatachalam தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 17:53:09
367 Dharani jagadheesan. R Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 4.05 03-06-2020 17:52:44
368 Ravichandran rajendran Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 17:51:42
369 rohini Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 17:51:33
370 NISANTH P Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:51:11
371 Siva தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 17:50:55
372 Siva தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 17:50:40
373 N.Raja Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:50:28
374 Malarvizhi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:50:17
375 Pushpanathan Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 3.2 03-06-2020 17:48:00
376 Ravichandran rajendran Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 17:47:06
377 Sureka t Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:45:56
378 Bas Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 11.25 03-06-2020 17:45:28
379 A. Karnan Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 4.05 03-06-2020 17:44:21
380 SAMBATH Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:40:11
381 M.JAGADHEESH Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:39:27
382 Priyavadhana Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 17:38:16
383 Sasikumar Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 1.8 03-06-2020 17:37:28
384 Ngh TNPSC GR2 PAID TEST SERIES - TAMIL - 9TH NEW BOOK FIRST TERM 37.21 03-06-2020 17:37:16
385 Induja S தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 17:37:01
386 Kowsalya தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 17:36:37
387 Monisha.s Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 17:36:04
388 9677227762 Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:35:41
389 lalitha தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 17:34:48
390 Arunlokeswar Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:34:37
391 Aathi தமிழகத்தில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் 8.2571428571429 03-06-2020 17:34:14
392 M. Jebamalar Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:34:08
393 R.ARUN KUMAR Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:33:14
394 P Gayathri Day 02 PYQP - Gs - Assistant Jailor 05.01.2019 18.05 03-06-2020 17:32:25
395 Ramkumar இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 90.25 03-06-2020 17:31:40
396 Saranya k நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 36.98 03-06-2020 17:29:48
397 Reebha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:29:32
398 Kanimozhi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:29:15
399 Naveen britto Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:27:54
400 P Gayathri சிந்துவெளி நாகரிகம் 62.228571428571 03-06-2020 17:27:25
401 Aswini Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:27:21
402 Sivaranjani 0 03-06-2020 17:27:03
403 Saranya C Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:26:58
404 Kalpana S Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:26:47
405 K. Bhuvaneshwari Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:26:26
406 Sivaranjani Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:26:14
407 Sivaranjani Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:26:14
408 S. Vinitha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:26:09
409 Magendran Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:24:17
410 Sam இந்திய பொருளாதாரம் 42.352941176471 03-06-2020 17:23:27
411 Sam இந்திய பொருளாதாரம் 42.352941176471 03-06-2020 17:23:27
412 R Anupreethi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:23:22
413 R.sindhuja Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:20:11
414 Aakkilal Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:19:36
415 B.senthilkumar ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் 6.76 03-06-2020 17:19:09
416 மாரி.மாதேஸ் Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:18:46
417 Senthil Arasu V Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:17:29
418 R.R.Banupriya Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:17:19
419 Kumbeshwaran இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 15.114285714286 03-06-2020 17:16:01
420 Selvi.N Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:14:56
421 Santhana Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:14:55
422 Sowntharya. M Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:14:48
423 Dhanalakshmis இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 14.7 03-06-2020 17:14:41
424 Dhanalakshmis இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 14.7 03-06-2020 17:14:41
425 Dhanalakshmis இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 14.7 03-06-2020 17:14:41
426 Dhanalakshmis இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 14.7 03-06-2020 17:14:41
427 P Gayathri Day 01 PYQP - Gs - Assistant Jailor 05.01.2019 20 03-06-2020 17:14:38
428 P Gayathri Day 01 PYQP - Gs - Assistant Jailor 05.01.2019 20 03-06-2020 17:14:38
429 Rathinavel Murugesan Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:14:35
430 Dheenal Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:14:34
431 Santhika தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 17:14:27
432 Subash Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:14:09
433 Samyuktha T Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:13:43
434 Sowndharya R Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 17:13:42
435 Samyuktha T Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:13:36
436 Purushoth811sapc Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 9.8 03-06-2020 17:12:56
437 Sabeel Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 8.45 03-06-2020 17:12:52
438 M.suresh Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 8.45 03-06-2020 17:12:47
439 Sam 19, 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் சமூக, பொருளாதார இயக்கங்களின் எழுச்சி 51.253333333333 03-06-2020 17:12:07
440 Sam 19, 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் சமூக, பொருளாதார இயக்கங்களின் எழுச்சி 51.253333333333 03-06-2020 17:12:07
441 AbinayaRaj Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:11:45
442 Kalpana Devi K Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 17:11:42
443 Kalpana Devi K Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 17:11:38
444 Sivaranjani 0 03-06-2020 17:11:29
445 Gayathri தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 48.02 03-06-2020 17:10:54
446 Hepzi C Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:10:51
447 Sandhiya ramachandran Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:10:44
448 Selvarasu Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:10:25
449 Ramya சிந்துவெளி நாகரிகம் 48.057142857143 03-06-2020 17:10:09
450 P Gayathri Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:09:59
451 Murugan K Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 17:09:58
452 Soniya D Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:09:36
453 Swarnalatha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 8.45 03-06-2020 17:08:55
454 P. Vijayalakshmi Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:08:23
455 RanjithChakkarapani Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 11.25 03-06-2020 17:08:18
456 தி பிரசன்னா கார்த்திக் Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 3.2 03-06-2020 17:07:35
457 M.Muthumalar Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:06:31
458 Bv Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:06:26
459 Priya இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 22.533333333333 03-06-2020 17:06:22
460 Priya இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 22.533333333333 03-06-2020 17:06:22
461 Priya இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 22.533333333333 03-06-2020 17:06:22
462 Kumudhavallli.M Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:05:45
463 ARUNKUMARAN K Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:05:15
464 Ranjitha R Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:05:09
465 SOUNTHARYA Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:05:00
466 Kalaivani Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 17:04:40
467 SEENU Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 11.25 03-06-2020 17:04:38
468 Mounisha Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:04:05
469 ARAVINDH KUMAR A Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:03:54
470 Joni Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 17:03:36
471 Vigneswaran Day 10 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 17:03:17
472 Lokamani நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 28.88 03-06-2020 17:02:20
473 Meera சுயமரியாதை இயக்கம் மற்றும் திராவிட இயக்கம் 38.72 03-06-2020 17:01:12
474 PURUSHOTH தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 7.5 03-06-2020 17:01:00
475 PURUSHOTH தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 16:49:45
476 0 03-06-2020 16:41:59
477 Kiruthikha Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 16:40:52
478 Meera mania current affairs 13 May 2020 4.1666666666667 03-06-2020 16:37:21
479 Umadevi G குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 57.284090909091 03-06-2020 16:36:48
480 Meera mania current affairs 12 May 2020 4.1666666666667 03-06-2020 16:35:45
481 MOHANAMBAL.A இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 22.4 03-06-2020 16:35:31
482 Bas நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 16:34:55
483 Jothibalaji தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 24.5 03-06-2020 16:34:41
484 Meera mania current affairs 11 May 2020 4.1666666666667 03-06-2020 16:34:04
485 Sivaselvi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 25.92 03-06-2020 16:33:29
486 S Padma இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 19.314285714286 03-06-2020 16:32:36
487 Meera mania current affairs 10 May 2020 2.6666666666667 03-06-2020 16:32:28
488 AJITHKUMAR S தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 32 03-06-2020 16:32:07
489 Sam Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 16:29:36
490 Vishnu priya நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 48.02 03-06-2020 16:29:12
491 m.deepalakshmi சிந்துவெளி நாகரிகம் 1.1571428571429 03-06-2020 16:18:14
492 A. Anandhi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 16:17:52
493 S.RAJA ONLINEMANIA NEW SAMACHEER TAMIL TEST BATCH - 10TH TAMIL - UNIT 2 16 03-06-2020 16:17:51
494 Rajyasri தமிழ்ச் சமுதாய வரலாறு - தொல்பொருள் ஆய்விடங்கள் 123.30666666667 03-06-2020 16:13:31
495 Gandhimathi இந்திய அரசியலமைப்பு - முகவுரை, அட்டவணை மற்றும் பகுதிகள் 7.22 03-06-2020 16:01:25
496 JA நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 15:57:58
497 Thenu இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 67.24 03-06-2020 15:57:35
498 Devi g தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 22.533333333333 03-06-2020 15:55:32
499 T.Meena தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 46.08 03-06-2020 15:55:02
500 Sandhya Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 5 03-06-2020 15:54:26
501 GOPINATH.T Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 15:53:14
502 Amutha நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 13.52 03-06-2020 15:50:58
503 Kavitha நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 15:48:31
504 Sandhya குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 62.227272727273 03-06-2020 15:47:33
505 Sk தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 28.88 03-06-2020 15:46:15
506 Sangeetha. K இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 17.64 03-06-2020 15:44:00
507 Lokamani Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 15:43:57
508 Sangeetha. K இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 17.64 03-06-2020 15:43:53
509 GOPINATH.T Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 15:43:33
510 R.A.DEVI ONLINEMANIA 50 DAY PLAN - 6TH SOCIAL SCIENCE - 1ST TERM - UNIT 3 12.90243902439 03-06-2020 15:42:42
511 Kokila Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 7.2 03-06-2020 15:41:08
512 MOHANAMBAL.A Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 15:38:36
513 K தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 8 03-06-2020 15:35:57
514 M.vennila தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் 71.053333333333 03-06-2020 15:29:55
515 Dhanalakshmi UT தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 24.5 03-06-2020 15:25:21
516 Dhanalakshmi UT தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 24.5 03-06-2020 15:25:13
517 ssssss Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 15:23:56
518 Lokamani Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 16.2 03-06-2020 15:21:49
519 Jeya தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 15:21:39
520 Anitha இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 6.5333333333333 03-06-2020 15:20:58
521 T.VASUGI இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 19.314285714286 03-06-2020 15:20:47
522 Manju Priya தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் 23.52 03-06-2020 15:20:01
523 Gopinath.M இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 15.114285714286 03-06-2020 15:19:12
524 Arivu நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 0.5 03-06-2020 15:19:02
525 venkat நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 25.92 03-06-2020 15:16:31
526 Yugendiran s Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 6.05 03-06-2020 15:16:28
527 Revathi A இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 13.828571428571 03-06-2020 15:15:14
528 s.chithra Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 15:15:11
529 kavitha Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 11.25 03-06-2020 15:14:43
530 Christy Renola இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 13.828571428571 03-06-2020 15:14:23
531 Amutha Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 15:13:45
532 Sudha G நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 36.98 03-06-2020 15:13:00
533 Arthi இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 13.333333333333 03-06-2020 15:12:27
534 Ilavarasi இந்திய அரசியலமைப்பு - முகவுரை, அட்டவணை மற்றும் பகுதிகள் 33.62 03-06-2020 15:11:36
535 Santhosh தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 15:10:07
536 Jeya தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 30 03-06-2020 15:06:27
537 Anitha Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 15:05:46
538 Arthi Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 15:00:53
539 pradeepa தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 46.08 03-06-2020 14:57:37
540 Meera தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 50 03-06-2020 14:50:43
541 PUNITHAABIRAMI A தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 14:48:47
542 Baby Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 14:47:33
543 Priscilla இந்திய அரசியலமைப்பு - முகவுரை, அட்டவணை மற்றும் பகுதிகள் 44.18 03-06-2020 14:47:01
544 Vijay knight தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 27.38 03-06-2020 14:46:46
545 Kalpana s Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 14:45:31
546 Jency c 100 Day Plan - Week 06 Revision Test 68.89 03-06-2020 14:42:50
547 Jency c 100 Day Plan - Week 06 Revision Test 68.89 03-06-2020 14:42:42
548 Baby Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 14:42:28
549 Baby Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 14:42:28
550 sudhakar தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 14:41:20
551 Shoba manickam இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 17.633333333333 03-06-2020 14:38:58
552 Selvapriya A தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 28.88 03-06-2020 14:36:41
553 M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 30.42 03-06-2020 14:30:37
554 GOPINATH.T இந்திய பொருளாதாரம் 85 03-06-2020 14:30:36
555 Deepa P Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 14:29:14
556 Vignesh Ravichandran தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 48.02 03-06-2020 14:24:00
557 Vijayakumar நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 14:23:57
558 Baby இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 24.3 03-06-2020 14:22:39
559 sudhakar தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 16.133333333333 03-06-2020 14:22:18
560 Chellapandi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 36.98 03-06-2020 14:19:38
561 Nagaraj Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 8.45 03-06-2020 14:19:27
562 Kiruthikha நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 14:16:24
563 Deepa P இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 16.457142857143 03-06-2020 14:11:41
564 Mathanraj நிதி ஆயோக் 10.24 03-06-2020 14:10:44
565 Monisha ONLINEMANIA 50 DAY PLAN - 6TH SOCIAL SCIENCE - 1ST TERM - UNIT 3 20.512195121951 03-06-2020 14:08:01
566 Thirumalai நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 19.22 03-06-2020 14:07:13
567 Thirumalai நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 19.22 03-06-2020 14:07:13
568 Ajay karthick தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 30 03-06-2020 14:05:57
569 RUDHRA M தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 14:05:16
570 Jency c தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 26.133333333333 03-06-2020 13:52:13
571 Jency c தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 26.133333333333 03-06-2020 13:52:13
572 Nirmala R குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 58.909090909091 03-06-2020 13:51:03
573 Nirmala R 0 03-06-2020 13:50:22
574 Anu இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 16.457142857143 03-06-2020 13:49:54
575 Nirmala R 0 03-06-2020 13:48:40
576 Mohamed rabeek 100 Day Plan - Week 06 Revision Test 92.16 03-06-2020 13:45:05
577 0 03-06-2020 13:45:05
578 Raja இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 31.114285714286 03-06-2020 13:44:59
579 Malini நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 11.52 03-06-2020 13:43:32
580 Sudharsan நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 13:42:24
581 Sheela நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 48.02 03-06-2020 13:39:37
582 Anu இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 16.133333333333 03-06-2020 13:37:52
583 Ilavaasi இந்திய அரசியலமைப்பு 36.053333333333 03-06-2020 13:36:30
584 Manjula devi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 44.18 03-06-2020 13:36:27
585 Indu நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 13:31:36
586 Vanmathi தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 24.3 03-06-2020 13:30:52
587 Saravanan Annamalai தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 50 03-06-2020 13:28:52
588 Kathiravan Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 13:28:45
589 Jayapriya நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 30.42 03-06-2020 13:23:33
590 Gengeswaran P 19, 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் சமூக, பொருளாதார இயக்கங்களின் எழுச்சி 46.413333333333 03-06-2020 13:22:48
591 Kathiravan Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 13:22:42
592 Sangeetha இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 27.457142857143 03-06-2020 13:20:14
593 Kailash. T நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 20.48 03-06-2020 13:15:56
594 Kailash. T நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 20.48 03-06-2020 13:15:49
595 Keerthana 2875 டெல்லி சுல்தான்கள் 61.96511627907 03-06-2020 13:14:14
596 Keerthana 2875 டெல்லி சுல்தான்கள் 61.96511627907 03-06-2020 13:14:14
597 Sowndaria தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 16.133333333333 03-06-2020 13:12:04
598 Sugapriya தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 27.38 03-06-2020 13:10:46
599 Sheela குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 86.011363636364 03-06-2020 13:07:04
600 NSA Murugan தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 21.78 03-06-2020 13:06:26
601 Arthi இயற்கை வளங்கள் 56.25 03-06-2020 13:04:50
602 V. Suganya தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 13:03:22
603 V. Suganya தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 13:03:22
604 malakums தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 13:00:31
605 malakums தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 13:00:31
606 Christy Renola Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 12:58:58
607 A இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 8.2571428571429 03-06-2020 12:52:11
608 srimeenakshi தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 24.3 03-06-2020 12:50:43
609 C. Karpagam நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 12:46:22
610 C. Karpagam நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 12:46:22
611 karthika Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 12:46:17
612 Ilavarasi இந்திய அரசியலமைப்பு 13.653333333333 03-06-2020 12:45:54
613 Ponnambalam தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 28.88 03-06-2020 12:45:13
614 Pirainila தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 12:42:56
615 Kamalahasan A தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 12:41:53
616 Kalaivani S குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 54.102272727273 03-06-2020 12:41:20
617 Divya இயற்கை வளங்கள் 77.44 03-06-2020 12:35:29
618 karthika Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 12:33:29
619 Sangeetha Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 12:31:53
620 KARTHICK S நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 24.5 03-06-2020 12:30:17
621 S.Anitha இயற்கை வளங்கள் 98.01 03-06-2020 12:29:29
622 S.Anitha இயற்கை வளங்கள் 98.01 03-06-2020 12:29:29
623 Arsath.A நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 33.62 03-06-2020 12:27:37
624 Sivakumar A Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 12:24:46
625 Mallika நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 20.48 03-06-2020 12:19:19
626 Mallika நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 20.48 03-06-2020 12:19:12
627 S. Vinitha Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 12:19:09
628 C.Elizabeth தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 28.88 03-06-2020 12:16:42
629 Saraswathy நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 7.22 03-06-2020 12:15:05
630 AbinayaRaj Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 12:14:13
631 Christy Renola Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 16.2 03-06-2020 12:07:13
632 M.seetha இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 11.428571428571 03-06-2020 12:06:40
633 AbinayaRaj இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 9.2571428571429 03-06-2020 12:02:15
634 Rocky நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 36.98 03-06-2020 12:01:54
635 Jayapriya Day 01 PYQP - Gs - Assistant Jailor 05.01.2019 6.05 03-06-2020 11:59:35
636 E. Elamathi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 11:57:39
637 Devi g தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 11:57:33
638 Gokul V தந்தை பெரியார் மற்றும் பேரறிஞர் அண்ணா 46.08 03-06-2020 11:57:14
639 Mallika Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 11:55:37
640 Mallika Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 11:55:30
641 vijayalakshmi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 27.38 03-06-2020 11:55:08
642 Raja தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 24.5 03-06-2020 11:54:09
643 Mallika Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 14.45 03-06-2020 11:50:57
644 Mallika Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 14.45 03-06-2020 11:50:50
645 Ilavarasi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 46.08 03-06-2020 11:49:45
646 Gowri இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 22.4 03-06-2020 11:44:44
647 Rocky Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 1.8 03-06-2020 11:42:28
648 Karthick k தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 1.62 03-06-2020 11:41:52
649 Monisha ONLINEMANIA 50 DAY PLAN - 6TH SOCIAL SCIENCE - 1ST TERM - UNIT 7 25.290322580645 03-06-2020 11:41:03
650 Aravind தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 15.68 03-06-2020 11:39:46
651 M.seetha Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 12.8 03-06-2020 11:39:14
652 Krishnan இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 22.4 03-06-2020 11:39:00
653 Sangeetha KP நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 33.62 03-06-2020 11:38:29
654 s.chithra நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 11:38:00
655 Thilak தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 27.38 03-06-2020 11:31:46
656 Thilak தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 27.38 03-06-2020 11:31:40
657 Udhay தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 48.02 03-06-2020 11:30:41
658 Radha தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 28.033333333333 03-06-2020 11:24:18
659 Rajasekaran தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 24.3 03-06-2020 11:23:33
660 A.L Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 18.05 03-06-2020 11:23:15
661 Arulkumar தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 46.08 03-06-2020 11:22:42
662 Sethupriyadharshini தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 46.08 03-06-2020 11:21:39
663 Arshath தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 48.02 03-06-2020 11:20:56
664 Vijayakavi Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 16.2 03-06-2020 11:19:52
665 PAVITHRa தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 11:19:22
666 THIRUMAL PG நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 11:18:16
667 Gayathri நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 50 03-06-2020 11:16:54
668 Vijaya Subha தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 44.18 03-06-2020 11:09:54
669 Anbuselvan நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 13.52 03-06-2020 11:03:55
670 Surya நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 38.72 03-06-2020 11:03:09
671 Dhamotharan S தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 23.12 03-06-2020 11:00:50
672 Deepika. S நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 33.62 03-06-2020 10:59:26
673 Pazhani இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 17.857142857143 03-06-2020 10:58:32
674 Ganesha தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 10:56:54
675 Ganesh தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 10:56:51
676 Ganesha தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 26.133333333333 03-06-2020 10:53:55
677 Santhana இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 28.033333333333 03-06-2020 10:53:53
678 A தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 10:48:21
679 Ammu akash தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 10:45:19
680 Manishankar நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 40.5 03-06-2020 10:40:02
681 R.kousalya இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 7.5 03-06-2020 10:37:08
682 Murugan P தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 30 03-06-2020 10:35:12
683 Vellaiammal k இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 2.3142857142857 03-06-2020 10:34:26
684 Abinaya குப்தர்கள் 72.25 03-06-2020 10:29:22
685 Deepa P இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 17.633333333333 03-06-2020 10:26:37
686 Vinothbabu நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 24.5 03-06-2020 10:24:58
687 Moni ONLINEMANIA NEW SAMACHEER MATHS TEST BATCH - 8TH MATHS - 1ST TERM 22.230769230769 03-06-2020 10:23:32
688 Vigneshwaran Nagaraj சிந்துவெளி நாகரிகம் 60.357142857143 03-06-2020 10:21:17
689 Devi Shree . S நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 0.5 03-06-2020 10:19:20
690 kandavel b நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 10:19:09
691 Subha இயற்கை வளங்கள் 62.41 03-06-2020 10:16:51
692 Rani Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 10:13:36
693 Rani Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 10:13:29
694 G valarmathi Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 1.25 03-06-2020 10:12:49
695 P VIRGIN JOANNA இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 16.133333333333 03-06-2020 10:10:42
696 Sathiya shree டெல்லி சுல்தான்கள் 44.697674418605 03-06-2020 10:02:20
697 Banupriya Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 8.45 03-06-2020 10:01:56
698 Sangeetha. K தேசிய மறுமலர்ச்சி - ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால எதிர்ப்புகள் 28.09 03-06-2020 09:59:37
699 Sangeetha. K தேசிய மறுமலர்ச்சி - ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால எதிர்ப்புகள் 28.09 03-06-2020 09:59:37
700 Meenakshi தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 19.2 03-06-2020 09:58:59
701 Selvi.N இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 9.2571428571429 03-06-2020 09:58:57
702 Ragu தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 5.6333333333333 03-06-2020 09:58:40
703 Durga.k தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 09:57:37
704 Sabitha நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 33.62 03-06-2020 09:55:51
705 M.RAJESH KUMAR குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 40.909090909091 03-06-2020 09:54:19
706 Manikandan தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 44.18 03-06-2020 09:53:00
707 Meenakshi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 09:50:04
708 M.deepalakshmi குப்தர்கள் 3.24 03-06-2020 09:45:02
709 Selvakumar குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 49.5 03-06-2020 09:42:18
710 Latha. K இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 19.314285714286 03-06-2020 09:37:36
711 11Manimegalai இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 22.4 03-06-2020 09:36:35
712 11Manimegalai இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 22.4 03-06-2020 09:36:35
713 Mahalingam M இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 33.028571428571 03-06-2020 09:31:13
714 11Manimegalai Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 14.45 03-06-2020 09:30:19
715 Gobi இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 5.6 03-06-2020 09:30:04
716 Nidhyadevi T தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 44.18 03-06-2020 09:29:34
717 karthika இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 15.114285714286 03-06-2020 09:26:56
718 Latha. K Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 09:25:49
719 Ilayakumar.p தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 24.5 03-06-2020 09:25:34
720 Rajasekar தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 10.8 03-06-2020 09:25:24
721 msk Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 09:21:29
722 Parimala. P mania current affairs 17 May 2020 2.2857142857143 03-06-2020 09:18:03
723 Balamurugan a இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 22.4 03-06-2020 09:15:59
724 KARTHIKEYAN D Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 09:15:19
725 Rajasekar இயற்கை வளங்கள் 17.64 03-06-2020 09:14:05
726 Mohamed iliyas M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 36.98 03-06-2020 09:13:42
727 Pavithra R தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 09:13:15
728 Pavithra R தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 09:13:15
729 Sathish தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 09:10:46
730 Malini குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 69.136363636364 03-06-2020 09:09:13
731 Sriram. S நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 38.72 03-06-2020 09:08:10
732 Gracy Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 09:06:03
733 THEENMOZHI M குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 76.409090909091 03-06-2020 09:05:59
734 Bhuvanesh B Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 3.2 03-06-2020 09:03:40
735 Veeramani தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 46.08 03-06-2020 09:02:14
736 Selvi.N Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 11.25 03-06-2020 09:01:49
737 RAMESH R இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 10.314285714286 03-06-2020 09:01:46
738 msk நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 09:00:28
739 Thilagavathi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 08:58:56
740 S Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 16.2 03-06-2020 08:56:34
741 Arun Arul R இந்தியப் புவியியல் - அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் 56.25 03-06-2020 08:52:02
742 Lavanyabai நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 08:51:38
743 Ramani நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 08:51:23
744 Karthik தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 38.72 03-06-2020 08:45:54
745 Nagaraja நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 28.88 03-06-2020 08:45:24
746 Gracy நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 30.42 03-06-2020 08:43:40
747 Ramprasath நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 08:42:23
748 Ambikai நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 28.88 03-06-2020 08:39:37
749 Thennavan தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 44.18 03-06-2020 08:39:32
750 Thennavan தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 44.18 03-06-2020 08:39:32
751 Abirami இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 5.6 03-06-2020 08:38:35
752 Nithya நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 08:32:52
753 Dinesh ONLINEMANIA NEW SAMACHEER SCIENCE TEST BATCH - 8TH SCIENCE - 1ST TERM - UNIT 4 1.5238095238095 03-06-2020 08:32:25
754 Rasheed தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 30.42 03-06-2020 08:31:34
755 Elavan தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 08:30:44
756 Parvathi m குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 57.284090909091 03-06-2020 08:24:57
757 Kumar தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 20.48 03-06-2020 08:23:11
758 Keerthiga இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 22.4 03-06-2020 08:19:40
759 Dinesh ONLINEMANIA NEW SAMACHEER SCIENCE TEST BATCH - 8TH SCIENCE - 1ST TERM - UNIT 3 3.4285714285714 03-06-2020 08:19:23
760 THEENMOZHI M Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 08:17:45
761 THEENMOZHI M Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 08:17:45
762 THEENMOZHI M Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 08:17:45
763 Vishnu priya குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 60.556818181818 03-06-2020 08:16:00
764 Malini Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 5 03-06-2020 08:15:12
765 Julian.Y இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 12.6 03-06-2020 08:14:33
766 Abina நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 15.68 03-06-2020 08:12:20
767 KRISHNAKUMAR தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 32 03-06-2020 08:12:16
768 Thangadurai தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 46.08 03-06-2020 08:07:28
769 Akash தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 46.08 03-06-2020 08:05:21
770 A. Jenithamary நீர் ஆதாரங்கள் - இந்திய ஆறுகள் 21.78 03-06-2020 08:04:53
771 A. Jenithamary நீர் ஆதாரங்கள் - இந்திய ஆறுகள் 21.78 03-06-2020 08:04:45
772 Malini Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 6.05 03-06-2020 08:03:51
773 GANESHKUMAR V நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 38.72 03-06-2020 08:03:21
774 Vijayakavi Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 08:01:03
775 Arun Arul R நீதிக்கட்சி 10.24 03-06-2020 07:59:53
776 Muralidharan Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 2.45 03-06-2020 07:58:59
777 Vijayakavi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 30.42 03-06-2020 07:58:57
778 Dharani Babu G தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 25.92 03-06-2020 07:56:45
779 Sathish G தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 07:54:03
780 R. Muneeswaran இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 12.6 03-06-2020 07:53:54
781 R. Muneeswaran இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 12.6 03-06-2020 07:53:47
782 Sarathkumar தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 30 03-06-2020 07:50:14
783 M குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 62.227272727273 03-06-2020 07:49:37
784 M குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 62.227272727273 03-06-2020 07:49:15
785 Elango தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 07:49:07
786 V.B.Vijayalakshmi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 28.88 03-06-2020 07:47:38
787 Vembu தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 24.5 03-06-2020 07:46:18
788 Mari Kumar P தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 20.833333333333 03-06-2020 07:44:52
789 Selva 0 03-06-2020 07:44:38
790 Nagaraja குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 65.636363636364 03-06-2020 07:44:20
791 Abinaya சிந்துவெளி நாகரிகம் 46.414285714286 03-06-2020 07:42:58
792 Nanthakumar M தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 48.02 03-06-2020 07:42:54
793 Selva 0 03-06-2020 07:42:49
794 suriyapraba.D நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 48.02 03-06-2020 07:41:46
795 Logapriya P இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 11.428571428571 03-06-2020 07:41:14
796 suriyapraba.D Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 07:40:16
797 Dharani Babu G தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 22.533333333333 03-06-2020 07:38:03
798 S. Vinitha இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 20.833333333333 03-06-2020 07:37:41
799 Mallika குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 34.375 03-06-2020 07:36:39
800 Mallika குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 34.375 03-06-2020 07:36:32
801 R. Muneeswaran Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 2.45 03-06-2020 07:36:25
802 R. Muneeswaran Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 2.45 03-06-2020 07:36:18
803 C.Nivetha Induja நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 38.72 03-06-2020 07:34:57
804 Arasi ONLINEMANIA NEW SAMACHEER SCIENCE TEST BATCH - 7TH SCIENCE - 1ST TERM - UNIT 6 37.209302325581 03-06-2020 07:33:50
805 Malini 100 Day Plan - Week 03 Revision Test - Batch 02 69.789349775785 03-06-2020 07:32:43
806 G. Koteeswari தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 48.02 03-06-2020 07:31:46
807 Mohan தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 38.72 03-06-2020 07:31:00
808 Kalaiselvi இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 8.2571428571429 03-06-2020 07:26:15
809 R.sangeetha குப்தர்கள் 90.25 03-06-2020 07:24:14
810 Thangam இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 26.133333333333 03-06-2020 07:23:44
811 Ramya. M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 20.48 03-06-2020 07:20:26
812 Mathi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 18 03-06-2020 07:20:25
813 viji.m தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 23.12 03-06-2020 07:17:45
814 Venkad தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 07:15:58
815 Lavanya நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 07:13:21
816 Dhanabakiam.S தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 07:13:05
817 Dhanabakiam.S தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 07:12:58
818 Mathi தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 13.333333333333 03-06-2020 07:10:23
819 Narmadha இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 4.1142857142857 03-06-2020 07:06:02
820 A. Jenithamary Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 2.45 03-06-2020 07:05:31
821 A. Jenithamary Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 2.45 03-06-2020 07:05:23
822 kalaiselvi Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 07:02:27
823 Jenithamary. A நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 06:56:25
824 Jenithamary. A நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 06:56:18
825 Sudharsan குடியுரிமை - அடிப்படை உரிமைகள் 76.409090909091 03-06-2020 06:52:36
826 Vinoth தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 46.08 03-06-2020 06:43:47
827 Arasi ONLINEMANIA 50 DAY PLAN - 6TH SCIENCE - 1ST TERM - UNIT 6 50.416666666667 03-06-2020 06:39:07
828 THEENMOZHI M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 06:29:41
829 THEENMOZHI M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 06:29:41
830 THEENMOZHI M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 06:29:41
831 THEENMOZHI M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 06:29:41
832 THEENMOZHI M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 06:29:41
833 K.Saraswathi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 28.88 03-06-2020 06:29:36
834 Aruna தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 12.5 03-06-2020 06:27:25
835 BALAKRISHNAN M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 06:26:12
836 SAMIDURAI K தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 42.32 03-06-2020 06:25:10
837 DHARANI நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 30.42 03-06-2020 06:24:44
838 A Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 16.2 03-06-2020 06:24:21
839 Lakshmi deepa Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 06:22:25
840 Lakshmi deepa நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 40.5 03-06-2020 06:17:14
841 kandavel b Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 06:14:19
842 Santhosh நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 32 03-06-2020 06:12:19
843 BALAKRISHNAN M Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 06:08:42
844 Mohamed iliyas M Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 18.05 03-06-2020 06:04:47
845 VISHNUVARTHAN R தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 48.02 03-06-2020 05:57:02
846 Rv 19, 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகத்தில் சமூக, பொருளாதார இயக்கங்களின் எழுச்சி 52.92 03-06-2020 05:54:39
847 Vijayalakshmik தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 33.62 03-06-2020 05:52:03
848 S.Anthony Jenifer 100 Day Plan Week 02 Revision Test 86.49 03-06-2020 05:51:33
849 R. Kanimozhi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 36.98 03-06-2020 05:46:37
850 Lakshmi deepa Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 05:44:28
851 JAGANATHAN தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 28.88 03-06-2020 05:35:32
852 S Viji தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 36.98 03-06-2020 05:23:56
853 Kabilan தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 22.533333333333 03-06-2020 05:22:15
854 govindaraj தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 23.12 03-06-2020 05:22:14
855 Kanna அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் 26.133333333333 03-06-2020 05:21:10
856 V Shankar தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 30.42 03-06-2020 05:17:25
857 V Shankar தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 30.42 03-06-2020 05:17:25
858 Naveen Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 1.8 03-06-2020 05:13:05
859 Sangeethayogeshwaran தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 27.38 03-06-2020 05:12:43
860 Naveen நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 05:09:23
861 Jagadeesan M தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 28.88 03-06-2020 05:00:45
862 Boobalan இந்தியப் புவியியல் - காலநிலை, மழைப்பொழிவு 14.080459770115 03-06-2020 04:55:08
863 Sai அடிப்படை கடமைகள் 12.8 03-06-2020 04:53:13
864 K. Krishna priya நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 36.98 03-06-2020 04:34:14
865 Muthurajan இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 2.8571428571429 03-06-2020 04:23:24
866 Shabeer நிதி ஆயோக் 7.84 03-06-2020 04:08:30
867 Muthukani தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 28.88 03-06-2020 04:04:09
868 Vishnu நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 21.78 03-06-2020 03:57:02
869 Sivasakthi தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 38.72 03-06-2020 03:56:28
870 Boobalan தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 14.7 03-06-2020 03:53:17
871 C.AMALI நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 03:52:12
872 C.AMALI நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 03:52:12
873 R.vishalachi Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 3.2 03-06-2020 03:24:26
874 Gowthamraj S தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 40.5 03-06-2020 03:03:30
875 prakathi தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 30 03-06-2020 02:24:41
876 Vivekpraven இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 30 03-06-2020 02:20:25
877 Vivekpraven Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 02:04:06
878 Vivek இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 20.833333333333 03-06-2020 02:02:22
879 Vivekpraven இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 35 03-06-2020 01:59:49
880 Gurukrishnaan இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 29.257142857143 03-06-2020 01:59:34
881 Mahalakshmi Day 20 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 16.2 03-06-2020 01:54:31
882 Aruna. K 100 Day Plan - Week 06 Revision Test 84.64 03-06-2020 01:48:27
883 Mahalakshmi Day 23 PYQP - GS - TNPSC SOCIOLOGIIST AND ECONOMIST - 2019 - 24.08.2019 20 03-06-2020 01:47:00
884 Gautham Day 08 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 3.2 03-06-2020 01:06:52
885 Subramani vignesh தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 35.28 03-06-2020 00:49:18
886 M.SELVAKUMAR நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 25.92 03-06-2020 00:44:30
887 S. Dhandapani Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 8.45 03-06-2020 00:43:38
888 Gautham R இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 4.0333333333333 03-06-2020 00:40:11
889 Shank.r 0 03-06-2020 00:39:59
890 sathyanarayanan நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 28.88 03-06-2020 00:32:26
891 Karthik k s இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 33.028571428571 03-06-2020 00:32:16
892 Shank.R இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 20.828571428571 03-06-2020 00:32:09
893 Abinaya நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 27.38 03-06-2020 00:30:35
894 S.Abirami தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 28.033333333333 03-06-2020 00:30:23
895 S.Abirami தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 48.02 03-06-2020 00:29:08
896 Sheeba loveson Day 09 PYQP - Gs - Project Officer 21.12.2019 20 03-06-2020 00:28:47
897 DHINESH BHARANI M நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 35.28 03-06-2020 00:25:36
898 Suresh தலைவர்களின் தோற்றம் - B.R. அம்பேத்கர் மற்றும் பகத் சிங் 24.3 03-06-2020 00:24:13
899 Gomathi.c 100 Day Plan - Week 06 Revision Test 24.01 03-06-2020 00:21:39
900 Thamaraiselvan082 இயற்கை வளங்கள் 44.89 03-06-2020 00:20:32
901 Thamaraiselvan082 இயற்கை வளங்கள் 44.89 03-06-2020 00:20:25
902 Gomathi D குப்தர்கள் 86.49 03-06-2020 00:17:33
903 Kousalya devi நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 30.42 03-06-2020 00:17:03
904 Rr நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 12.5 03-06-2020 00:15:46
905 Rr நீதிக்கட்சி - பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி 12.5 03-06-2020 00:15:39
906 Aruna. K மண் மற்றும் தாதுக்கள் 46.816666666667 03-06-2020 00:10:34
907 Aruna. K மண் மற்றும் தாதுக்கள் 46.816666666667 03-06-2020 00:10:34
908 Gowtham Raj இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 25.714285714286 03-06-2020 00:09:15
909 Boobalan தலைவர்களின் தோற்றம் - ஜவஹர்லால் நேரு, மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 20.48 03-06-2020 00:08:08
910 Senthil Arasu V இந்திய அரசியலமைப்பு - ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 29.257142857143 03-06-2020 00:04:21
911 M.seetha இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் மற்றும் சிறப்பியல்புகள் 20.833333333333 03-06-2020 00:02:10