Karthik.g

94.09/100Poornima

98.01/100
Ezhil

98.01/100


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 9 தேர்வு

Rank Name Earned Score Total Score
1 Poornima 98.01 100
1 Ezhil 98.01 100
2 Karthik.g 94.09 100
3 PONNUDURAI 90.25 100
4 GNANAVEL G 86.49 100
5 A. Angalaeaswari 84.64 100
6 R. Jayanthi 82.81 100
7 SUBRAMANI 81.00 100
7 SUBRAMANI 81.00 100
8 Mani 77.44 100
8 Obli 77.44 100
9 Muhajirin 75.69 100
10 VIJAYABASKAR T 73.96 100
10 Sathana 73.96 100
11 D 64.00 100