John Chris

59.06/63Siva

63.00/63
VIJAYSANKAR D

59.06/63


Quiz Title Report - ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் - 3ம் பருவம் - பாடம் 1 - காந்தவியல்

Rank Name Earned Score Total Score
1 Siva 63.00 63
2 VIJAYSANKAR D 59.06 63
2 John Chris 59.06 63
3 C.Abirami 57.14 63
4 Nithyakalyani sabareeswaran 55.25 63
4 Prakash VAO 55.25 63
4 Seethalakshmi 55.25 63
5 Sasi 53.40 63
6 Gopalakannan 51.57 63
6 Suresh. K 51.57 63
7 Karthika 46.29 63
7 A 46.29 63
8 Viji 44.59 63
9 Prakash 41.29 63
9 e 41.29 63