VIJAYSANKAR D

41.19/47Nithyakalyani sabareeswaran

47.00/47
Siva

43.09/47


Quiz Title Report - ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் - 3ம் பருவம் - பாடம் 4 - நமது சுற்றுச்சூழல்

Rank Name Earned Score Total Score
1 Nithyakalyani sabareeswaran 47.00 47
2 Siva 43.09 47
3 VIJAYSANKAR D 41.19 47
4 John Chris 39.34 47
5 Dharanipriya k 34.04 47
6 Karthika 32.36 47
6 Prakash 32.36 47
7 Sasi 30.72 47
7 Suresh. K 30.72 47
8 d 27.57 47
9 Viji 26.06 47
10 Naveen 23.17 47
11 B 7.68 47
12 Uyy 1.36 47