Suganthi V

3.80/4Sowndarapriya S

3.80/4
Priyanka

3.80/4


Quiz Title Report - எட்டாம் வகுப்பு தமிழ் - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 2

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 3.80 4
1 Priyanka 3.80 4
1 Suganthi V 3.80 4
1 ARAVIND N 3.80 4
1 M.Gunasekaran 3.80 4
2 M.Dravida selvi 3.24 4
2 Dhanalakshmi T 3.24 4
3 Umadevi 3.06 4
4 ANUSUYA.K 2.89 4
4 Anbu 2.89 4
4 Akila 2.89 4
5 Kavitha S 2.72 4
6 Nidhyadevi T 2.25 4
6 Kamarunnisha 2.25 4
7 Vijayalakshmi 1.96 4
8 Karthick 1.82 4
8 Ramesh. P 1.82 4
9 dhanalakshmi 1.10 4
10 S.Suryaprakash 1.00 4
11 Yogesh 0.01 4