Poongodi T S

9.22/10Rajendran

9.41/10
Yamuna

9.41/10


Quiz Title Report - எட்டாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 3

Rank Name Earned Score Total Score
1 Rajendran 9.41 10
1 Yamuna 9.41 10
2 Poongodi T S 9.22 10
3 Premalatha 9.03 10
4 Vicki 8.65 10
5 Ajith 8.28 10
6 Sevvanthi 8.10 10
7 Mutharasan. T 7.92 10
8 D.SANTHIYADEVI 7.74 10
9 Deepa 7.40 10
10 Lakshmi 7.23 10
10 Elakkiya 7.23 10
11 Udaya sankar 6.56 10
11 Mekala 6.56 10
12 Kamali 6.08 10
13 R.Vijaya 5.93 10
13 Maha 5.93 10
14 R.Ranjitha 5.18 10
15 Vijayaganth G 4.90 10
16 Deepavarshini 4.76 10
17 Rajeshwari 4.23 10