Kavitha S

5.53/6.3Sowndarapriya S

5.91/6.3
Suganthi V

5.53/6.3


Quiz Title Report - எட்டாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 2

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 5.91 6.3
2 Suganthi V 5.53 6.3
2 Kavitha S 5.53 6.3
2 Priyanka 5.53 6.3
3 ARAVIND N 5.34 6.3
4 Umadevi 5.16 6.3
5 Nidhyadevi T 4.80 6.3
5 Msv 4.80 6.3
6 M.Gunasekaran 4.46 6.3
7 Akila 4.13 6.3
8 Vijayalakshmi 3.66 6.3
9 Kamarunnisha 2.67 6.3
10 S.Suryaprakash 1.73 6.3
11 Karthick 1.63 6.3
12 A kadhiresan 1.07 6.3