Nallendhirapandi

70.56/100
Sara

65.61/100


Quiz Title Report - ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் - 2ம் பருவம்

Rank Name Earned Score Total Score
1 Nallendhirapandi 70.56 100
2 Sara 65.61 100
3 M 60.84 100
4 Ajithkumar 56.25 100
5 Arivu 43.56 100
6 Arthy 38.44 100
7 Ganesh 37.21 100
8 kumar 32.49 100
9 YUVARAJ.S 30.25 100
10 Mk 16.81 100
11 V SASIKUMAR 15.21 100