Suganthi V

6.14/7.1M.Gunasekaran

6.71/7.1
Sowndarapriya S

6.14/7.1


Quiz Title Report - ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 1

Rank Name Earned Score Total Score
1 M.Gunasekaran 6.71 7.1
2 Sowndarapriya S 6.14 7.1
2 Suganthi V 6.14 7.1
3 Priyanka 5.95 7.1
4 Umadevi 5.77 7.1
5 Kamarunnisha 5.59 7.1
5 Abc 5.59 7.1
6 Revathi 5.41 7.1
7 Kavitha S 5.24 7.1
8 ARAVIND N 5.07 7.1
9 Karthick 4.74 7.1
9 S.Suryaprakash 4.74 7.1
10 Swathi 3.52 7.1
11 Venkatesan 3.38 7.1
11 Vijayalakshmi 3.38 7.1
12 Sathya 0.14 7.1