Priyanka

5.39/6.9Sowndarapriya S

6.51/6.9
M.Gunasekaran

6.12/6.9


Quiz Title Report - ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 2

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 6.51 6.9
2 M.Gunasekaran 6.12 6.9
3 Priyanka 5.39 6.9
4 Kamarunnisha 4.88 6.9
4 Qbc 4.88 6.9
5 Suganthi V 4.38 6.9
6 Revathi 4.23 6.9
7 Kavitha 3.92 6.9
7 Karthick 3.92 6.9
8 Kavitha S 3.62 6.9
9 Vijayalakshmi 3.48 6.9
10 S.Suryaprakash 3.20 6.9
11 Sathya 2.20 6.9
12 Swathi 0.47 6.9