Priyanka

5.36/6.5Umadevi

6.30/6.5
Sowndarapriya S

5.54/6.5


Quiz Title Report - ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 3

Rank Name Earned Score Total Score
1 Umadevi 6.30 6.5
2 Sowndarapriya S 5.54 6.5
3 Priyanka 5.36 6.5
4 Kavitha 3.69 6.5
4 M.Gunasekaran 3.69 6.5
5 Abc 3.40 6.5
6 Vijayalakshmi 3.12 6.5
7 Karthick 2.71 6.5
8 Kavitha S 2.59 6.5
9 Kamarunnisha 2.34 6.5
10 S.Suryaprakash 1.99 6.5
11 Swathi 0.74 6.5