Deepak

11.36/69Prakash

19.84/69


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் - முதல் பருவம் - பாடம் 7 - விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகைமை

Rank Name Earned Score Total Score
1 Prakash 19.84 69
2 s 16.75 69
3 Deepak 11.36 69