Narmatha S

33.62/55C.Abirami

45.45/55
Sudhakar

36.82/55


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் - 2ம் பருவம் - பாடம் 1 - வெப்பம்

Rank Name Earned Score Total Score
1 C.Abirami 45.45 55
2 Sudhakar 36.82 55
3 Narmatha S 33.62 55
4 c 32.07 55
5 Prakash 27.65 55
6 Sathish 21.02 55
7 Naveen 19.80 55
7 Karthika 19.80 55
8 R. Venkat 10.47 55