ARAVIND N

8.65/10Sowndarapriya S

9.60/10
M.Gunasekaran

8.84/10


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 1

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 9.60 10
2 M.Gunasekaran 8.84 10
3 ARAVIND N 8.65 10
4 Priyanka 8.28 10
5 Karthick 8.10 10
5 Archana 8.10 10
6 Suhail 7.40 10
7 Nidhyadevi T 6.40 10
8 S.Suryaprakash 3.48 10