Nidhyadevi T

6.76/9Sowndarapriya S

8.41/9
Priyanka

8.22/9


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 2

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 8.41 9
2 Priyanka 8.22 9
3 Nidhyadevi T 6.76 9
4 M.Gunasekaran 6.59 9
5 Archana 6.25 9
6 ARAVIND N 5.29 9
7 Vijayalakshmi 5.14 9
8 Pandi R 4.00 9
9 S.Suryaprakash 2.56 9
10 A kadhiresan 0.93 9