Karthick

7.03/9.8Priyanka

9.21/9.8
Sowndarapriya S

9.02/9.8


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் - இரண்டாம் பருவம் - இயல் 3

Rank Name Earned Score Total Score
1 Priyanka 9.21 9.8
2 Sowndarapriya S 9.02 9.8
3 Karthick 7.03 9.8
4 Vijayalakshmi 6.05 9.8
5 Nidhyadevi T 5.74 9.8
6 Archana 5.44 9.8
6 M.Gunasekaran 5.44 9.8
7 Deepa 5.29 9.8
8 Prema 4.86 9.8
9 S.Suryaprakash 3.43 9.8
10 Avalo livin 3.32 9.8
11 Ragupathy 2.07 9.8