Karthika.G

9.12/9.9Sowndarapriya S

9.90/9.9
Premalatha

9.70/9.9


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 1

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 9.90 9.9
2 Premalatha 9.70 9.9
3 Karthika.G 9.12 9.9
3 SATHEESHKUMAR S 9.12 9.9
4 Umadevi 8.55 9.9
4 M.Guunasekaran 8.55 9.9
5 Ksathya 7.82 9.9
6 Sathya 7.65 9.9
6 Revathi 7.65 9.9
7 ARAVIND N 7.30 9.9
8 Akila 6.96 9.9
9 Dhanalakshmi T 6.79 9.9
10 Nidhyadevi T 6.30 9.9
10 S.Suryaprakash 6.30 9.9
11 Vijayalakshmi 5.99 9.9
12 N santhi Nisha begam 5.83 9.9
13 Shifana 4.95 9.9
14 Muthu 4.14 9.9
15 dhanalakshmi 3.88 9.9
16 Karthick 3.28 9.9
17 Ratha 1.96 9.9