Karthika.G

9.12/9.9Sowndarapriya S

9.90/9.9
Premalatha

9.70/9.9


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 1

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 9.90 9.9
2 Premalatha 9.70 9.9
3 Karthika.G 9.12 9.9
3 SATHEESHKUMAR S 9.12 9.9
4 Umadevi 8.55 9.9
4 M.Guunasekaran 8.55 9.9
5 Revathi 7.65 9.9
6 ARAVIND N 7.30 9.9
7 Akila 6.96 9.9
8 Dhanalakshmi T 6.79 9.9
9 Nidhyadevi T 6.30 9.9
9 S.Suryaprakash 6.30 9.9
10 Vijayalakshmi 5.99 9.9
10 Karthick 5.99 9.9
11 N santhi Nisha begam 5.83 9.9
12 Shifana 4.95 9.9
13 dhanalakshmi 3.88 9.9
14 Ratha 1.96 9.9