Karthick

7.96/10.4Sowndarapriya S

9.62/10.4
Priyanka

9.05/10.4


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் - முதல் பருவம் - இயல் 3

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 9.62 10.4
2 Priyanka 9.05 10.4
3 Karthick 7.96 10.4
4 M.Gunasekaran 7.62 10.4
5 Suganthi V 6.62 10.4
6 Dhineshkumar 6.15 10.4
7 Akila 5.55 10.4
7 Nidhyadevi T 5.55 10.4
8 Vijayalakshmi 5.41 10.4
9 S.Suryaprakash 4.85 10.4