Priyanka

7.09/8.8Sowndarapriya S

8.21/8.8
Karthick

7.27/8.8


Quiz Title Report - ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் - மூன்றாம் பருவம் - இயல் 1

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 8.21 8.8
2 Karthick 7.27 8.8
3 Priyanka 7.09 8.8
4 . 6.39 8.8
5 Nidhyadevi T 5.73 8.8
6 M.Gunasekaran 5.41 8.8
7 Vijayalakshmi 5.25 8.8
8 S.Suryaprakash 3.07 8.8