Vigneshwaran

64.02/66
Rajalakshmi V

62.06/66


Quiz Title Report - தமிழகத்தில் விடுதலைப் போரட்டம்

Rank Name Earned Score Total Score
1 Vigneshwaran 64.02 66
2 Rajalakshmi V 62.06 66
2 K 62.06 66
2 Krishnan 62.06 66
3 Ananthi G 60.14 66
3 Sankara R 60.14 66
3 Gowsi 60.14 66
3 Dhamodharan 60.14 66
3 Mohammed Hakkim 60.14 66
4 Srisangavi 58.24 66
4 MANIGANDAN M 58.24 66
5 Paranidharan 56.38 66
5 Paranidharan 56.38 66
5 Gopikannan 56.38 66
5 P. ARUN 56.38 66
5 VENKATESAN 56.38 66
6 Keerthan 54.55 66
6 Surendar 54.55 66
6 Kumar 54.55 66
7 Vinitha 50.97 66
8 Malarvannan 49.23 66
8 Malarvannan 49.23 66
9 Ravi 47.52 66
9 Poongodi c 47.52 66
10 Parameswari 45.83 66
10 Sathya 45.83 66
10 Rabert 45.83 66
11 Maheswari 44.18 66
11 Kalaivani V 44.18 66
12 Chinna Paiyan 🤫 42.56 66
13 Kalai 40.97 66
13 Preetha sankari 40.97 66
13 Preetha sankari 40.97 66
14 Suji 39.41 66
15 Arun 33.47 66
16 Priyanka 25.47 66