Magheswaran

69.12/75Tamilpriya

75.00/75
Kalpana

73.01/75


Quiz Title Report - திருக்குறள்

Rank Name Earned Score Total Score
1 Tamilpriya 75.00 75
2 Kalpana 73.01 75
3 Magheswaran 69.12 75
4 Damin Doori V 65.33 75
5 Jothi 59.85 75
5 Neela 59.85 75
6 Mani 56.33 75
6 Mani 56.33 75
6 Rk 56.33 75
7 Ashok Kumar T 49.61 75
8 Neela 40.33 75
9 Revathi 36.05 75
10 Akila 34.68 75
10 Vijaya 34.68 75
10 Vijaya 34.68 75
11 S. Dhanuja 33.33 75
11 S. Dhanuja 33.33 75
12 Shiva 27.00 75
13 Vivek Aravinth S 25.81 75
14 S. Muthu Lakshmi 23.52 75
14 Suganya 23.52 75
15 Dhanalakshmi 20.28 75
15 Dhanalakshmi 20.28 75
16 Vasanthakumar K 19.25 75
16 Vasanthakumar K 19.25 75
17 Muruga 18.25 75
18 Deepa 17.28 75
19 100day 15.41 75
19 kumareswaran T 15.41 75
20 Peratchi 13.65 75
20 Thangameena 13.65 75
21 Keerthana 11.21 75
21 Eluamalai 11.21 75
22 R 8.33 75
23 100days 6.45 75
24 Ramya. K 4.81 75
25 D 3.85 75