ARAVIND N

4.95/6.8Sowndarapriya S

6.41/6.8
N.santhi nishabegam

5.47/6.8


Quiz Title Report - பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் - இயல் 4

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sowndarapriya S 6.41 6.8
2 N.santhi nishabegam 5.47 6.8
3 ARAVIND N 4.95 6.8
4 Sathya 4.13 6.8
4 M.Gunasekaran 4.13 6.8
5 M 3.11 6.8
6 dhanalakshmi 2.85 6.8
7 S.Suryaprakash 2.12 6.8