S. Dhanuja

116.16/150Gopi s

121.50/150
S. Dhanuja

116.16/150


Quiz Title Report - விவசாய முறைகள்

Rank Name Earned Score Total Score
1 Gopi s 121.50 150
2 S. Dhanuja 116.16 150
2 S. Dhanuja 116.16 150
3 Neela 112.67 150
4 Santhosh kumar I 102.51 150
4 Manivel 102.51 150
5 K 97.61 150
6 R.Soundarya 94.41 150
7 Murugan 92.83 150
8 Vinitha K 89.71 150
8 Uma 89.71 150
8 Mani 89.71 150
8 Mani 89.71 150
9 A 88.17 150
10 Pavithea 80.67 150
11 Imran 77.76 150
12 S Suresh 74.91 150
13 Rajesh R 69.36 150
14 C. Vignesh 66.67 150
15 GANGADEVI 65.34 150
15 R 65.34 150
16 Ashok Kumar T 64.03 150
17 kumareswaran T 62.73 150
18 Saranya. P 54.00 150
19 Ramya 52.81 150
20 N 47.04 150
20 Bhuvaneshwari 47.04 150
21 Dhandapani 37.50 150
22 VIGNESH R 26.46 150
23 SIVAKUMAR P 18.73 150
24 Vignesh 15.36 150
25 Revathi 12.91 150
26 Jegan 12.33 150
27 Bhargavi 11.21 150
28 Meena 10.67 150
29 MURALI M 6.00 150
29 MURALI M 6.00 150
29 SENTHILKUMAR 6.00 150
30 AMALA K 0.00 150