Neethiarasan

60.84/100Kavitha priya k

82.81/100
T.SIVAKUMAR

77.44/100


Quiz Title Report - 12th New Book Tamil - Full Test

Rank Name Earned Score Total Score
1 Kavitha priya k 82.81 100
2 T.SIVAKUMAR 77.44 100
3 Neethiarasan 60.84 100
4 Balachandar 51.84 100
5 SIVAPERUMAL K 50.41 100
6 Hemavathi 42.25 100
7 V Shankar 33.64 100
8 Kavitha 29.16 100
9 A kadhiresan 27.04 100
10 PAVITHRA R 18.49 100
11 Kanchana 6.76 100
12 Merline 0.64 100
13 adsa 0.01 100