Pari S

62.23/70Gandhi

62.23/70
VISHNUVARTHAN R

62.23/70


Quiz Title Report - 12th New Book Tamil - Unit 2

Rank Name Earned Score Total Score
1 Gandhi 62.23 70
1 VISHNUVARTHAN R 62.23 70
1 Pari S 62.23 70
2 Ramar P 56.70 70
3 Sharmila 54.91 70
4 Jothi 51.43 70
4 chandrakar 51.43 70
5 Elavarasi 49.73 70
6 0 46.41 70
7 Gopi s 41.66 70
7 Balasundar 41.66 70
8 gnanavel 37.16 70
9 Dd 0.23 70
10 T.sangeetha 0.06 70