VISHNUVARTHAN R

51.16/57Devi

55.02/57
Kavitha priya k

55.02/57


Quiz Title Report - 12th New Book Tamil - Unit 7

Rank Name Earned Score Total Score
1 Devi 55.02 57
1 Kavitha priya k 55.02 57
2 VISHNUVARTHAN R 51.16 57
3 Gopi s 49.28 57
3 Pari S 49.28 57
4 Suhail 47.44 57
5 Gandhi 45.63 57
5 Angalaeswari 45.63 57
5 Prema rani 45.63 57
6 Sivasankar.B 43.86 57
7 Anitha 42.12 57
7 T.SIVAKUMAR 42.12 57
7 J 42.12 57
8 Rajakumaran 40.42 57
9 Suganya 38.75 57
9 PARTHIBAN 38.75 57
10 Sangeetha 37.12 57
10 O 37.12 57
11 Ashwini 30.95 57
12 Priyanka 29.49 57
12 r.venkat 29.49 57
13 Umadevi 26.68 57