Raj

90.25/100Rajasekaran

96.04/100
Sivaprakasam.p

90.25/100


Quiz Title Report - 9th Tamil 2nd Term - Unit 6 Test

Rank Name Earned Score Total Score
1 Rajasekaran 96.04 100
2 Sivaprakasam.p 90.25 100
2 Raj 90.25 100
2 G.karthik 90.25 100
3 Gh 86.49 100
4 K.Suganya 82.81 100
4 PONNUDURAI 82.81 100
5 A. Angalaeaswari 75.69 100
6 Sathana 73.96 100
6 D 73.96 100
7 Muhajirin 72.25 100
7 Vasanthi 72.25 100
7 R. Jayanthi 72.25 100
8 Obli 70.56 100
9 SUBRAMANI 65.61 100
9 SUBRAMANI 65.61 100
10 Suresh 59.29 100
10 VIJAYABASKAR T 59.29 100