Saraswathi

16.86/30.3Sakthi Pemila R

18.54/30.3
Golda Rani M

17.61/30.3


Quiz Title Report - Day 45 - Corruption in Public Life - Anti Corruption Measures - Lok Pal and Lok Ayukta

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sakthi Pemila R 18.54 30.3
2 Golda Rani M 17.61 30.3
3 Saraswathi 16.86 30.3
4 Sanjai 16.41 30.3
5 Guru8 15.40 30.3
5 Monisha.J 15.40 30.3
6 Anbarasi 14.69 30.3
7 A.s.shankar 14.55 30.3
8 Ggg 14.42 30.3
8 Padmapriya 14.42 30.3
9 Sp 13.47 30.3
9 Sp 13.47 30.3
10 Meena.k 13.20 30.3
11 Gowthamraj S 13.07 30.3
12 Abisha 12.94 30.3
13 Devi g 11.79 30.3
14 Packia Ganesh 11.05 30.3
15 Tamil mozhi 10.46 30.3
16 k.SHANKAR 8.24 30.3
16 Monica lakshmi R 8.24 30.3
17 Priyavadhana 7.03 30.3
18 VIGNESH T 5.32 30.3
19 Subashini 3.71 30.3
20 Nivetha 2.67 30.3
21 ANANTHAN 1.76 30.3
22 Dharani 0.00 30.3