Murugan K

98.01/100sathish.nk

100.00/100
G.Nagamani

98.01/100


Quiz Title Report - HISTORY AND INM FULL TEST

Rank Name Earned Score Total Score
1 sathish.nk 100.00 100
2 G.Nagamani 98.01 100
2 Murugan K 98.01 100
2 Kskumar 98.01 100
3 S DHAYANITHI 96.04 100
4 Das 94.09 100
4 CM Balan 94.09 100
4 Karthik 94.09 100
4 Ksk 94.09 100
5 sathish 92.16 100
5 sathish 92.16 100
5 Murugan 92.16 100
5 Test 92.16 100
5 Vimal 92.16 100
6 Gg 90.25 100
6 Alagupandi 90.25 100
6 Alagupandi 90.25 100
6 D 90.25 100
6 Deva 90.25 100
7 Ty 88.36 100
8 S.m 86.49 100
9 Yuvi 84.64 100
10 Meena23 82.81 100
11 Gjjj 81.00 100
11 Karthick 81.00 100
12 M. Thamarai selvan 77.44 100
13 Hari parasath 75.69 100
14 Perumal 73.96 100
15 A 72.25 100
15 Ravi 72.25 100
16 Thirunavukkarasu. P 70.56 100
16 Manoj 70.56 100
16 Manoj 70.56 100
16 Yy 70.56 100
16 Suryakumar.V 70.56 100
16 Surya Kumar 70.56 100
16 Suresh 70.56 100
17 Anbuselvan 68.89 100
18 Dd 67.24 100
19 Samuel 65.61 100
20 Hh 64.00 100
20 John 64.00 100
21 Pradhap 62.41 100
21 Co nk 62.41 100
22 Gh 60.84 100
23 Arjun 57.76 100
24 Giridharan 54.76 100
25 AJITHKUMAR S 53.29 100
26 Ronun 51.84 100
26 M. Prabhakaran 51.84 100
27 Hsh 50.41 100
27 Hsh 50.41 100
27 Sanger 50.41 100
28 Robin 47.61 100
29 Ramesh 44.89 100
29 Siva 44.89 100
30 Ram 42.25 100
31 Raj 40.96 100
31 Jjk 40.96 100
32 U 34.81 100
33 Sriram M 31.36 100
34 M.Ragul 30.25 100
34 Prakash Raja 30.25 100
35 Velan 28.09 100
35 Vasanth 28.09 100
36 Ak 26.01 100
37 Singh 24.01 100
38 G.Prakash Raja 20.25 100
39 Elango 19.36 100
40 Navinathan 18.49 100
41 Bala 16.81 100
42 Mahesh 12.25 100
43 Jaspin 10.89 100
44 Muthu 8.41 100