Manikandan

68.89/100S parthasarathy

73.96/100
P.SATHYA

70.56/100


Quiz Title Report - ONLINEMANIA 50 DAY PLAN - 6TH SCIENCE - 2ND TERM

Rank Name Earned Score Total Score
1 S parthasarathy 73.96 100
2 P.SATHYA 70.56 100
3 Manikandan 68.89 100
4 Ajithkumar 67.24 100
5 Gg 62.41 100
5 Pravin CS 62.41 100
6 KABIL 60.84 100
6 DEEPAK V 60.84 100
7 M.saravanan 51.84 100
8 Kumaravel 50.41 100
8 Ganesan.k 50.41 100
9 Arthy 46.24 100
10 Ranjithkumar 44.89 100
11 Meiyalagan 39.69 100
12 Rajeshkanna 38.44 100
13 Yuvaraj 28.09 100
14 YUVARAJ.S 23.04 100
15 V SASIKUMAR 22.09 100
16 Prakash 21.16 100
17 Paul Raj S 19.36 100