Thenmozhi

184.32/200
Vignesh M

182.41/200


Quiz Title Report - TN HINDU RELIGIOUS 2019 TENTATIVE ANSWER KEY(SSLC STANDARD) - SAIVAM AND VAINAVAM

Rank Name Earned Score Total Score
1 Thenmozhi 184.32 200
2 Vignesh M 182.41 200
3 k 174.85 200
4 Navaneethakrishnan 172.98 200
5 Vasuki 171.13 200
6 rk 167.45 200
7 S 165.62 200
8 r 158.42 200
9 mahe 156.65 200
10 Saran 154.88 200
11 Pn 124.82 200
12 Guruchitra 120.13 200
13 Sri 118.58 200
14 Navaneeth 117.05 200
15 Vaidhees 114.01 200
16 atram 106.58 200
17 KTamilaeaso 105.13 200
18 K TAMILARASI 99.41 200
18 Swathi 99.41 200
19 Anandhi 93.85 200
20 Ram 91.13 200
21 Bairavi 85.81 200
22 Samraj M 84.50 200
23 Sivapriya 81.92 200
24 Fghj 75.65 200
25 Ramanujam 73.21 200
26 Uthirapathi 66.13 200
27 Muthuvili 61.61 200
27 Ramya 61.61 200
28 uma 58.32 200
29 NadesaNithyanandam 45.13 200
30 sridhar 40.50 200
31 Kanagalakshmi 39.61 200
32 Shakila 34.45 200
33 yuvaraj.c 32.81 200