Saravanan R

10.00/10
Mariappan R

10.00/10


Quiz Title Report - TNPSC - APTITUDE AND REASONING- ASSISTANT DIRECTOR OF HORTICULTURE AND LECTURER 2019 - FREE PYQP TEST - DAY 73

Rank Name Earned Score Total Score
1 Saravanan R 10.00 10
1 Mariappan R 10.00 10
1 CV 10.00 10
1 Sheela 10.00 10
1 Ajmath parveen 10.00 10
1 Kanagamani. M 10.00 10
1 Uma 10.00 10
1 Vaishnavi K 10.00 10
1 Vijay 10.00 10
1 M 10.00 10
1 Vinotha 10.00 10
1 A.VETRILAKSHMI 10.00 10
1 Viji 10.00 10
1 SANDHIYA M 10.00 10
2 Subbulakshmi S 8.10 10
2 Mariappan R 8.10 10
2 Kumudhavalli. M 8.10 10
2 Devi 8.10 10
2 Kathirvel 8.10 10
2 Kannan chandran 8.10 10
3 Soundharya 6.40 10
3 Chandran 6.40 10
3 Dharanipriya k 6.40 10
4 Siva 4.90 10
4 Sathyabama 4.90 10
4 X 4.90 10
5 Tamilarasan 3.60 10
5 Vasuki 3.60 10
5 Saraswathi M 3.60 10
6 Prabhakaran 2.50 10
6 H 2.50 10
7 Arina 1.60 10
7 Bala 1.60 10
7 Karthi 1.60 10
8 S.RAJA 0.90 10
8 Dhanu 0.90 10
8 Vinithass 0.90 10
9 Sathiya S 0.40 10
9 Anitha 0.40 10
10 Subiksha .s 0.10 10