Soundharya

10.00/10Sathyabama

10.00/10
Vijay

10.00/10


Quiz Title Report - TNPSC - APTITUDE AND REASONING- ASSISTANT JAILOR IN PRISON DEPT 2019 - FREE PYQP TEST - DAY 74

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sathyabama 10.00 10
1 Vijay 10.00 10
1 Soundharya 10.00 10
1 Viji 10.00 10
1 Uma 10.00 10
1 Vaishnavi K 10.00 10
1 Sheela 10.00 10
1 RADHAMANI 10.00 10
1 M 10.00 10
1 Mariappan R 10.00 10
1 Subbulakshmi S 10.00 10
1 Keerthikraja R 10.00 10
1 Hari 10.00 10
1 Kannan chandran 10.00 10
1 SANDHIYA M 10.00 10
1 Krishnaveni 10.00 10
1 Ajmath parveen 10.00 10
2 Kanagamani. M 8.10 10
2 Sivs 8.10 10
2 Dharanipriya k 8.10 10
2 Jayaprabha 8.10 10
2 Kathirvel 8.10 10
2 Udhaya 8.10 10
2 Kumudhavalli. M 8.10 10
3 Bala 6.40 10
3 G. Koteeswari 6.40 10
3 Senthurpriya V 6.40 10
3 A.vetrilakshmi 6.40 10
4 Devi 4.90 10
4 S.RAJA 4.90 10
4 Anitha 4.90 10
4 Daisymary 4.90 10
5 X 3.60 10
6 Dhanu 2.50 10
6 Dhanalakshmi 2.50 10
7 Senthil Arasu V 1.60 10
7 Kannan 1.60 10
7 Raja 1.60 10
8 D.sudha 0.90 10