Mariappan R

10.00/10Sheela

10.00/10
Kumudhavalli. M

10.00/10


Quiz Title Report - TNPSC - APTITUDE AND REASONING- ASSISTANT PUBLIC PROSECUTOR 2019 - FREE PYQP TEST - DAY 77

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sheela 10.00 10
1 Kumudhavalli. M 10.00 10
1 Mariappan R 10.00 10
1 Subbulakshmi S 10.00 10
1 Vaishnavi K 10.00 10
1 M 10.00 10
1 P. ARUN 10.00 10
1 Vijay 10.00 10
1 Nivi 10.00 10
1 Kannan chandran 10.00 10
1 Dharanipriya k 10.00 10
1 Sangeetha. K 10.00 10
1 Sangeetha. K 10.00 10
1 Kanagamani. M 10.00 10
2 Sasidharan 8.10 10
2 A.vetrilakshmi 8.10 10
2 Ponmudi 8.10 10
2 K. Nivetha 8.10 10
2 Soundharya 8.10 10
2 RADHAMANI 8.10 10
2 Sindhu 8.10 10
3 Chandran 6.40 10
3 Siva 6.40 10
3 S.P.LAKSHMI 6.40 10
4 X 4.90 10
4 Anitha 4.90 10
4 L.sumathi 4.90 10
4 D.sudha 4.90 10
4 S.RAJA 4.90 10
5 Bala 3.60 10
5 Devendran 3.60 10
5 Kannan c 3.60 10
6 Anju 0.90 10
6 Kathiresan k 0.90 10
7 Vinithass 0.40 10
8 Jansirani 0.10 10
9 Dhanalakshmi 0.00 10