Saravanan R

10.00/10Subbulakshmi S

10.00/10


Quiz Title Report - TNPSC - APTITUDE AND REASONING- JUNIOR INSPECTOR OF COOPERATIVE SOCIETY 2019 - FREE PYQP TEST - DAY 70

Rank Name Earned Score Total Score
1 Subbulakshmi S 10.00 10
1 M 10.00 10
1 Saravanan R 10.00 10
1 CV 10.00 10
1 Kumudhavalli. M 10.00 10
1 Kannan chandran 10.00 10
1 SANDHIYA M 10.00 10
1 Vaishnavi K 10.00 10
1 Kathirvel 10.00 10
1 Mariappan R 10.00 10
1 Bala 10.00 10
1 Vijay 10.00 10
1 Kanagamani. M 10.00 10
1 Arasi 10.00 10
2 Uma 8.10 10
2 S 8.10 10
2 Dharanipriya k 8.10 10
2 X 8.10 10
3 Soundharya 6.40 10
3 Prabhakaran 6.40 10
3 Saraswathi M 6.40 10
4 S.RAJA 4.90 10
4 S.P.LAKSHMI 4.90 10
5 Krishnaveni 3.60 10
5 Dhkhgy 3.60 10
5 Jenitha 3.60 10
5 Jenitha 3.60 10
6 Vchithra 2.50 10
7 Ramya 1.60 10
7 Siva 1.60 10