R.SRINIVASAN

98.01/100chandrakokila.E

100.00/100
SowntharyaSathishkumar

100.00/100


Quiz Title Report - TNPSC GR4 QP 2016 - GT - ONLINEMANIA TNPSC TEST BATCH

Rank Name Earned Score Total Score
1 chandrakokila.E 100.00 100
1 SowntharyaSathishkumar 100.00 100
2 R.SRINIVASAN 98.01 100
2 A.Mahalekshmi manisha 98.01 100
3 Prema 96.04 100
3 priyanka 96.04 100
3 Pavithraselvakumar 96.04 100
3 Jenifer D 96.04 100
4 Yuvaraj 94.09 100
4 Dilipan 94.09 100
4 kumaresan 94.09 100
4 Ganesan 94.09 100
5 Irish 88.36 100
6 Vaitheygi 86.49 100
7 Navi 82.81 100
7 SUBRAMANI 82.81 100
8 Bakkiya 81.00 100
8 jeyasethuram@gmail.com 81.00 100
9 Shalma 79.21 100
10 Jesy 77.44 100
11 Gayathri 73.96 100
12 Selvi 70.56 100
12 veera 70.56 100
12 Vikram 70.56 100
13 Devi 68.89 100
14 Vaguladevi M 62.41 100
15 57.76 100
16 S M Muthu 54.76 100
17 bhuvaneswari 53.29 100
18 Rahu 44.89 100
19 Sathish kumar 39.69 100