Maharahan

37.06/78.4Kannan chandran

68.34/78.4
Lavanya. N

66.67/78.4


Quiz Title Report - Test 16 (தேர்வு 16)

Rank Name Earned Score Total Score
1 Kannan chandran 68.34 78.4
2 Lavanya. N 66.67 78.4
3 Maharahan 37.06 78.4
4 GANGADEVI S 36.51 78.4
5 vignesh 30.50 78.4
6 Rajalakshmi V 25.60 78.4
7 Amir 25.14 78.4
8 Rya R 21.86 78.4
8 Rya R 21.86 78.4
9 AKN 21.44 78.4
10 Priya 20.72 78.4
11 Kavitha A 20.41 78.4
12 C. Alagesan 18.42 78.4
13 Arivazhahan 18.13 78.4
14 Vishnu Priya 15.45 78.4
15 14.74 78.4
16 Sudha 13.81 78.4
17 Nagajothi 12.26 78.4
18 Pavithravasugi 11.18 78.4
19 Subashini. K 10.73 78.4
20 Santhi 10.58 78.4
21 MANJULA L 9.30 78.4
21 Kalpana 9.30 78.4
22 R 5.95 78.4
23 Gs 3.73 78.4