A.Mahalekshmi manisha

14.00/14Sri

14.00/14
Durgadevi

14.00/14


Quiz Title Report - mania current affairs 06 may 2019

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sri 14.00 14
1 Durgadevi 14.00 14
1 A.Mahalekshmi manisha 14.00 14
1 Mrs. Pushpalatha Manikandan 14.00 14
2 k vijitha 12.07 14
2 Loganathan 12.07 14
3 POOSAI DURAI PANDI 10.29 14
4 c.parvathidevi 2.57 14
5 Anbarasan 1.79 14
5 Sujathabubesh 1.79 14
5 Aravind 1.79 14
6 RAJESWARI 1.14 14
7 KARTHIK PRIYA 0.64 14
8 ASD 0.07 14