Mrs. Pushpalatha Manikandan

15.00/15Sri

15.00/15
Loganathan

15.00/15


Quiz Title Report - mania current affairs 11 may 2019

Rank Name Earned Score Total Score
1 Sri 15.00 15
1 Loganathan 15.00 15
1 Mrs. Pushpalatha Manikandan 15.00 15
1 A.Mahalekshmi manisha 15.00 15
2 POOSAI DURAI PANDI 5.40 15
3 Aravind 4.27 15
4 c.parvathidevi 2.40 15
5 RAJESWARI 1.67 15
6 JTY 1.07 15
7 HVfh 0.60 15
7 KARTHIK PRIYA 0.60 15