Loganathan

14.00/14Mrs. Pushpalatha Manikandan

14.00/14
Sri

14.00/14


Quiz Title Report - mania current affairs 13 may 2019

Rank Name Earned Score Total Score
1 Mrs. Pushpalatha Manikandan 14.00 14
1 Sri 14.00 14
1 Loganathan 14.00 14
2 A.Mahalekshmi manisha 12.07 14
3 Aravind 5.79 14
4 c.parvathidevi 4.57 14
5 RAJESWARI 1.14 14
6 KARTHIK PRIYA 0.29 14