Loganathan

14.00/14Mrs. Pushpalatha Manikandan

14.00/14
Sri

14.00/14


Quiz Title Report - mania current affairs 14 may 2019

Rank Name Earned Score Total Score
1 Mrs. Pushpalatha Manikandan 14.00 14
1 Sri 14.00 14
1 Loganathan 14.00 14
1 A.Mahalekshmi manisha 14.00 14
2 c.parvathidevi 12.07 14
3 POOSAI DURAI PANDI 10.29 14
4 Arjun 5.79 14
4 Aravind 5.79 14
5 Rajeswari 1.79 14
6 KARTHIK PRIYA 1.14 14